SKŘÍNĚ NA CHARITU BUDOU, ALE POZDĚJI!

7 června, 2019|Posted in: Obecné

Město Stříbro podporuje řadu let Farní charitu ve Stříbře s Domovem pro seniory sv. Jana Pavla II. A to jak finančně, tak i poskytnutím majetku města. Pro rok 2019 jde z rozpočtu města Charitě na zajištění sociálních služeb částka 400.000,- Kč, což je po Baníku Stříbro (800.00,- Kč) druhá nejvyšší částka určená organizacím či spolkům. Město také poskytuje pro potřeby Charity svoji budovu s celkovou plochou 424 m2 a to za nájem 1,- Kč ročně. Město se podílelo i na nákladech na rekonstrukci budovy, která má bezbariérový přístup.  Farní charita v podstatě potřebuje stále pomoc, stejně jako ostatní podobné organizace.
Nyní se na sociálních sítích rozpoutala diskuze ohledně skříní, charita totiž potřebuje zamykatelné a proto požádala město o pomoc. Podle starosty Václava Votavy to teď není možné, ale bude se o tom jednat v podzimních měsících. „Farní charity ve Stříbře si tady vážíme a pomáháme jí v rámci našich možností. Zdůrazňuji v rámci našich možností. Osobně jako poslanec jsem Domov pro seniory sv.Jana Pavla II.navštěvoval a přispíval i finančním darem. Co se týká žádosti o další finanční příspěvek ve výši 100.000 korun na mzdy a 100.000 korun na skříňky, poslední městské zastupitelstvo tuto žádost pouze odročilo, tedy ji nezamítlo! Řekl jsem, že se k žádosti vrátíme v druhé polovině roku, spíše na podzim, tak jsem už i před tím informoval i pana ředitele Ing. Lodra, a to až budeme mít více jasno ve financování města. Je třeba vzít v úvahu, že město má řadu investičních záměrů, ale i provozních potřeb. Rozhodující příjem města tvoří daňové příjmy a bohužel lze očekávat nástup recese, je to patrné již na Německu, se kterým je naše ekonomika velmi svázaná a tedy i možný propad daňových příjmů. A my musíme zajistit především potřeby našeho města. Snažíme se hledat úspory, usilujeme o získání dotací z vyhlášených programů, pro to musíme mít také dostatečnou zásobu projektů, což představuje nemalé prostředky,“ vysvětluje zamotanou situaci starosta Stříbra Václa Votava, který nechápe jednání opozice město očernit.
Podle jeho slov rozhodně nejde o odmítnutí pomoci.  „Ano, zaregistroval jsem námitku, že na publikaci o Stříbře peníze máme, ale Charitě na sociální účely peníze dát nechceme. Tak na tu publikaci jsme zažádali o dotaci, a věřím, že uspějeme. Samo město, a tedy současná reprezentace města, má jednu z priorit sociální služby. Provozujeme Pečovatelskou službu města Stříbra, Domy s pečovatelskou službou, máme sociální byty, nájmy v obecních bytech jsou sociálně velmi příznivé, připravujeme rekonstrukci internátu na Dům pro seniory, budeme zavádět Senior-taxi dotované městem, podporujeme finančně organizace zdravotně postižených atd. Jen všechno nejde hned, někdy je potřeba něco na čas odložit. Mě navíc překvapilo jednání Nezávislých, kteří si dali do programu návrh na 200 tisíc pro charitu a pak na jednání zastupitelstva najednou hlasovali proti,“ diví se starosta.
Vedoucí stříbrského Domova pro seniory sv. Jana Pavla II. Jana Středová potvrdila základní informace. „Ano, žádali jsme o finanční příspěvek a pořád doufáme, že se najdou zdroje, abychom mohli klientům pořídit nové skříně. Zatím vím jen to, že zastupitelé tuto možnost na čas odložili,“ říká Jana Středová.
Slovní boj na sociálních sítích sledovala i Jitka Malá ze Stříbra. „Já plně souhlasím s vysvětlením pana starosty.  Je vidět, že město charitě opravdu pomáhá, vždyť nájem jen za korunu, příspěvky dostávají, hledala jsem to i ve výročních zprávách a myslím si, že to charita má u města dobré. Spíše mě zaráží , že se více nepodílí církev. Osobně si myslím, že se charita nemusí bát, že pomoc na skříně nedostala. Jen se to asi musí brát tak, jako u všech lidí doma. Všechno nejde hned, tak to bude později, až na to bude. A pokud stávající skříně můžou ještě chvíli sloužit, tak musí. Ne všechno se prostě musí najít finance a já s myslím, že starosta dostatečně vše vysvětlil. Kdo nechce, tak to prostě nepochopí,“ myslí si Jitka Malá.