TVOŘILI HMYZÍ HOTEL

Duben 8, 2020|Posted in: Domácí dílna, Obecné, PRO ŽENY

Včelařský kroužek Kladruby má dvě desítky malých včelařů, kteří jsou společně se svými vedoucími opravdu velmi aktivní. Účastní se nejrůznějších soutěží, seminářů, sledují nové trendy včelaření, pomáhají s přípravou včelařského plesu, výčet jejich aktivit by byl opravdu pestrý a dlouhý. Především se ale snaží být co nejblíže přírodě.

Děti, které chodí do kroužku, včelaření a vůbec vše, co souvisí se životem hmyzu, to opravdu baví. V říjnu při akci Den stromů, kterou město organizovalo, si malí i dospělí občané Kladrub dali za úkol vybudovat hmyzí domeček, naplnit ho a udržovat ho. Tento úkol byl zejména díky pomoci pana Martina Čechury, který vyrobil kostru domku, splněn.

Dočasné umístění našel tehdy domek v prostorách Sulanova statku. „Nicméně nyní, po zimě, bylo nutno hotel připravit pro letošní sezónu,“ vyprávěly nadšeně v době před vyhlášením karantény děti z kroužku s nadšením. Tohoto úkolu se tehdy  zhostily spolu se svými vedoucími během procházky, kde sbíraly různý přírodní materiál, aby ho pak všichni dohromady instalovali do hmyzího hotelu. V průběhu procházky se děti také snažily určovat včelařsky významné stromy, keře a květiny, které již nyní v brzkém jaře poskytují potravu našim včelám.

A komu vlastně takový hmyzí hotel slouží? Úkryt zde najdou škvoři, slunéčka sedmitečná, zlatoočka, ale i velmi důležití opylovatelé, jako jsou motýli, pestřenky a především včely samotářky, kterých je u nás na 600 druhů a v opylování hrají neméně důležitou roli jako nám všem dobře známá včela medonosná.

„Hmyzí hotel již čeká jen finální úprava a jeho instalace na zahradu kladrubské mateřské školy, kde  za několik málo týdnů budete moci pozorovat čilý hmyzí ruch“, doufají děti i jejich vedoucí.

Monika Šavlová

Foto: Pavla Kovaříková

.