KLADRUBY JAKO ZADÁNÍ – VÝSTAVA

Září 8, 2020|Posted in: Články, Obecné

Kladruby jako zadání – výstava

Veřejná prostranství se stala předmětem zájmu studentů krajinné architektury pražské Fakulty architektu při ČVUT. Paní Radmila Fingerová se je se svou asistentkou Karin Grohmannovou rozhodly zadat v letním semestru 2019/2020. Vlivem výjimečné situace studenti Kladruby poznávali vzdáleně a s obyvateli se potkávali zprostředkovaně. Kvalitu práce to však ovlivnilo minimálně.

V sále Regionálního muzea Kladrubska si do listopadu můžete prohlédnou patnáct návrhů. Matúš Berák se zabýval katastrálním území celé obce. Ve svém Denníku Kladruby reflektuje i dobu, ve které návrh vznikal. Další studenti se zabýval obnovou Zámeckého parku, břehy Úhlavky, zabydlením hlavní cesty a nejvíc návrhů se věnovalo obnově náměstí. Má být náměstí parkovištěm? Má být průjezdné?

Velkými tématy náměstí je doprava, sklon, přítomnost barokní i socialistické architektury a způsob využití poměrně velké plochy pro obec podobné velikosti. Každý z autorů řeší výzvy náměstí vlastním způsobem. Nad jednotlivými přístupy autorů, rozdíly mezi nimi a reálným využitím jejich návrhů diskutovali návštěvníci vernisáže, která se konala v pátek 4.9. Na té starostka Hana Floriánová ve své úvodní řeči zmínila: „Obec studentům nezadala konkrétní místa v Kladrubech. Při tvorbě měli volnou ruku a jejich návrhy mohou být pro nás inspirací. Velmi si vážím té spousty nápadů, energie a času, které studenti do projektů vložili. Také děkuji vedoucím ateliéru, že se Kladrubami zabývali.“

Pokud se nedostanete do Kladrub, jednotlivé návrhy jsou také vystavené online na webu Fakulty architektury (www.fa.cvut.cz) a na fb Kladruby jako zadání.

 

Eliška Pomyjová

.