ZA ČERNÉ SKLÁDKY MŮŽE BÝT POKUTA AŽ 100 000 KORUN!

Březen 4, 2021|Posted in: PRO ŽENY, Stříbro

 V době, kdy v lese řádí kůrovcová kalamita a ve společnosti covidová pandemie, musí Lesy města Stříbra řešit navíc další negativa. Lidé začali opět vyklízet své příbytky a chaty, a to co nepotřebují, jednoduše odvezou do lesa. Mají tak vše bez starostí, ty pak právě přibudou pracovníkům Lesů Stříbra. Je to nehoráznost, rozčiluje se  lesní odborný hospodář lesů města Josef Balvín. „Jak se můžou myslící lidé takto chovat! Jednu novou skládku jsme teď našli u obce Butov, další v podobě pneuservisu pak v lesním porostu
 na hranicích katastru obcí Sulislav a Hněvnice, a to samé na Jirné. Nám pak nezbývá nic jiného, než-li odpad naložit, odvézt a za vlastní peníze uhradit skládkovné. A  spousta lidí se pak diví a vytýká nám, že v dnešní době reagujeme nepřiměřeně hrubě na návštěvy v lesích v době covidové krize. Choďte do lesa, ale chovejte se tak, jak si lesy sužované kůrovcovou kalamitou zaslouží. Že se k lesu chováme špatně, to dokáže říct každý. My ale musíme podle lesního zákona napadené stromy vytěžit, abychom mohli následně les obnovit. A když se kácí les, lítají třísky. To znamená, že poškozujeme lesní linky a cesty přibližováním dřeva a jeho odvozem. Následně se však snažíme i v našem zájmu, abychom cesty uvedli do řádného stavu. Potřebujeme mít les přístupný i pro nás – k navážení stromků, oplocenek, nátěrů a pod. To ale nikoho z Vás – původce těchto černých skládek a jiného poškození lesa, neopravňuje dělat v lese nepořádek,“ zlobí se hospodář Balvín.
Nejvíce se na skládkách objevuje stavební suť, nábytek a pneumatiky. „Ono výjimkou nejsou ani záchodové mísy nebo umyvadla, televize, matrace a spousta dalších věcí. Copak je takový problém to odvézt do sběrného dvora? Zvláště, když má otevřeno i v sobotu a všichni, kdo městu Stříbru platí poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady a mají tuto službu zdarma, tedy i chataři,“ připomíná Josef Balvín.
Sběrný dvůr ve Stříbře funguje kromě úterka a nedělí pořád, dokonce byla provozní doba upravena tak, aby právě vyhovovala víkendovým úklidům, kdy je v pátek otevřeno až do 17 hodin a v sobotu od 9 do 15 hodin.  Lidé navíc riskují nemalé pokuty, jak vysvětlila  Jana Šauerová ze stříbrského odboru ze životního prostředí. „Jde o přestupek a pokud bude zjištěn pachatel, může mu být uložena pokuta , a to až ve výši sto tisíc korun,“ uvedla Šauerová.
Kromě sběrného dvora ve Stříbře lze také vozit odpady na skládku v Černošíně. Stavební odpady je potom možné za poplatek odvézt do  prostoru AZS  recyklace odpadů při výjezdu ze Stříbra na obec Milíkov vlevo.
MarS
.