POLE A LOUKY..

Duben 27, 2021|Posted in: Obecné, Příroda

Pole a louky

Rozsáhlá pole, malá políčka a louky tvoří nemalou část naší krajiny. Jsou zdrojem potravy nejen pro nás, ale i pro mnoho druhů zvěře a ptactva. Ve všech ročních dobách hrají pestrou směsicí barev i vůní.
Nastává jaro a pole i louky začínají ožívat, raší obilí, rozkvétají první květy a za potravou vyráží celá řada živočichů. Vyjděte si do přírody a snad se vám podaří také něco zajímavého zahlédnout.
Příště se podíváme do lesů.

Vladimír Novotný

.