LABUTÍ LÁSKA

8 května, 2021|Posted in: Obecné

Fotograf Jan Picka se rád toulá přírodou. Když jsme se potkali, vyprávěl mi labutích, které vídá na rybnících.

Doslova řekl: Když odejdou lidé, příroda rozkvete..

„Slyšíte to ticho?

Náhle je slyšet jakési plácaní a šplouchání, jako když někdo usilovně pádluje. S údivem pozoruji hladinu rybníka, netuše, kdo to může být, že by nějaký kajakař, kde by se tu vzal ? Najednou jej vidím.

Zpoza rákosového křoví vyplouvá majestátní bělostný labuťák. Je tak blízko, vůbec mě nevidí.

Z dáli se nese jemné, ale intenzivní krátké hýkání. To volá bělostná družka  slečna labutí..

No ,je přece máj lásky to čas . K lásce volal labutí hlas… “

 

Foto: Jan Picka

.