U 13. POLEDNÍKU VE STŘÍBŘE

7 května, 2021|Posted in: Obecné, Stříbro

V centru města Stříbra nedaleko náměstí u jediné světelné křižovatky ve městě, najdete parčík. Uprostřed je kino Slavia s kanceláří MKS, vpravo od vchodu pak najdete památník osvobození a vlevo pak 13. poledník. Poledník je vlastně taková pomyslná čára, která spojuje oba dva póly planety Země. Všechna města, která na poledníku leží, bez rozdílu jazyků či pleti, mají stejný čas. Stříbrské označení poledníku tak vlastně vyzývá lidi k poznávání, přátelství a setkávání.
Kolem poledníku je 25 kamenů, které mají symbolizovat zem, původ všeho. O parčík kolem se starají pracovníci města, momentálně je tam vše rozkvetlé, krásně májové.
A u poledníku se něco děje, ale to se dozvíte až další den. 🙂
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.