V MOSTĚ SE SETKALI HORNÍCI

14 září, 2021|Posted in: Města, Obecné

Ve dnech 10. – 12. září 2021 proběhlo v Mostě, již 25. setkání hornických měst a obcí ČR. Za Hornický spolek Stříbro se zúčastnili jen 3 osoby (K.Neuberger. A.Neubergerová a V. Krob). V pátečním podvečeru se uskutečnilo slavnostní zahájení celé akce v Městském divadle a poté následoval společenský večer. V sobotním ránu, pěkně propršeném, se počasí na chvíli umoudřilo. Jednotlivé delegace byly pozvány primátorem města Mostu Ing. Paparegou na „malou snídani“. V 10,00 hod byl zahájen skromný hornický průvod, na jeho konci došlo k odhalení nově zbudovaného památníku věnovaného hornickému povolání v celé severočeské oblasti. Následoval ceremoniál, proslovy, předávání stuh na prapory. Odpoledne se konalo předávání cen Českého permona za rok 2020. Kdo chtěl, se mohl zúčastnit exkursí na Hlavní báňskou záchranou stanici, do kostela Nanebevzetí Panny Marie, do Podkrušnohorského muzea či k novému mosteckému jezeru. V pozdním sobotním odpoledni již vše patřilo hudebním skupinám. Mezi tím opět několikrát sprchlo. Ve skromných podmínkách se akce určitě vydařila. V příštím roce se 26. setkání bude konat ve stříbrné Kutné Hoře.

Zdař Bůh

K.Neuberger

.