ADVENTNÍ ČAS

4 prosince, 2018|Posted in: Domácí dílna, Obecné, PRO ŽENY

ADVENTNÍ ČAS
Nastalo období Adventu , období zklidnění se, období ticha a rozjímání. Mělo by to tak být, ale všichni víme, že opak je v dnešním světě pravdou.
Každá nová generace mění svět kolem sebe. Naším bytím a žitím na tomto světě se vinou různé svátky a zastavení v čase. Jenže právě čas bere s sebou mnohé v zapomnění a tím postupně zanikne zvyk, mnohdy důvod proč jej dodržovat, zaniknou lidové tradice, které vznikly na odvěkém spojení člověka s přírodou a to nemůžeme ani nechceme dopustit.
Co je to Advent ?
Advent pochází z latinského adventus, což je příchod. Příchod očekávání Spasitele, je to doba čtyř neděl před Vánocemi, očekávání narození Krista, doba rozjímání a dobročinnosti. V dávných dobách to byla postní doba, kdy byly zakázány veškeré zábavy, tanec a zpěv. Tato doba odpočinku odpovídala životnímu stylu našich předků, jejichž přirozeným rytmem byla těžká práce na polích od jara do podzimu. Adventem nastala doba klidu, kdy se lidé věnovali domácím pracem včetně draní peří, předení, tkaní, ale i vyprávění příběhů a pohádek a předávání moudrostí a znalostí dalším generacím.
Nejhlavnějším atributem adventního času je
ADVENTNÍ VĚNEC
Je to vlastně pomůcka k odpočítávání čtyř týdnů adventu – doby příprav na Vánoce. U nás a našich sousedů má podobu věnce z jehličnatých větviček, má čtyři svíce a je dozdoben různými přízdobami. Jeho původní místo bylo, že byl zavěšen na dlouhých stuhách nad stolem. Ale jak šel čas a velel trend, postupně se z něj stal v mnoha domácnostech věnec, který klademe na stůl a nebo jím zdobíme vchodové dveře. Počet svíček by měl být na věnci 4 kusy a každou adventní neděli bychom měli zapálit jednu. Svíce mohou být umístěny symetricky, nebo asymetricky. Poselstvím věnce je zajistit majiteli štěstí, lásku a bohatství. Snad proto bývala vždy pod adventním věncem v kostele umístěna kasička, pro drobné dary chudým a osiřelým dětem. Odtud se vzala třeba tradice Adventních koncertů.
Přeji Všem lidem dobré vůle a myšlení krásný adventní čas.
Hana Štollová