HASIČI Z KLADRUB DOPLNILI LEPŠÍ VYBAVENÍ

Leden 7, 2021|Posted in: Články, Obecné

Hasiči mají nové dýchací přístroje

Koncem uplynulého roku se dočkali vylepšení výbavy členové Sboru dobrovolných hasičů v Kladrubech. Do svého vybavení dostali  čtyři nové dýchací přístroje  Dräger včetně osmi náhradních kyslíkových lahví.  Důvodem nákupu bylo především zrušení starého systému výrobce Saturn, který přestal dodávat náhradní díly. „Kdykoliv hrozí větší koncentrace zplodin škodlivých látek či nedostatek kyslíku, nasazují hasiči dýchací přístroje. Ty chrání je v době, kdy zachraňují životy a majetek jiných,“ vysvětlil velitel JSDH Kladruby Radek Budín. „Nově získané vybavení výjezdová jednotka rozhodně ocení. Jeho výhoda tkví mimo jiné i v tom, že umožní vyvedení osoby ze zakouřeného prostoru za pomoci nasazení vyváděcí kukly, která zabrání vdechnutí zplodin,“ pochvaluje si novinku člen JSDH Martin Šebesta.  Nový systém je navíc podstatně lehčí s větší zásobou vzduchu a za největší výhodu považují hasiči skutečnost, že systém je přetlakový.  „V roce 2020 jsme zasahovali celkem u dvaceti událostí, při požárech jsme dosud používali přístroje staré a o to více jsem rád, že nám město pomohlo k získání nových. A znovu za všechny členy JSDH Kladruby moc děkuji“ pokračoval Budín. Kromě mnoha kvalitnějších funkcí přístrojů je mnohem jednodušší i jejich použitelnost.

Dýchací přístroje a kyslíkové lahve byly hrazeny částečně z dotace Plzeňského kraje, jednalo se o částku 80 tis, zbývající část ve výši 162 tis uhradilo město Kladruby v rámci mimořádného rozpočtového opatření. V průběhu letošního roku plánuje dokoupit zdejšímu JSDH ještě dva dýchací přístroje stejného typu, na které se rovněž pokusí dosáhnout z dotací Plzeňského kraje.

Autor: Monika Šavlová

Foto: Monika Šavlová, Martin Šebesta

.

Leave a Reply